Eläkkeellä elämälle uusi suunta

Yksi elämän suurista muutosvaiheista on eläkkeelle siirtyminen. Ihminen jää silloin helposti neuvottomaksi, kun vuosikymmeniä kestäneet rutiinit yhtäkkiä muuttuvatkin.
 
Tästä voi seurata unettomuutta, masennusta sekä yksinäisyyden tunnetta. Ihminen voi kokea myös ettei ole enää tarpeellinen.
 
Eläkkeelle siirtymisestä voi ja saa olla innoissaan. Se on elämän käännekohta, jossa tarvitaan uusi suunta ja uudet tavoitteet. Voit  verrata sitä vaikka elämänvaiheeseen, jossa olet miettinyt perheen perustamista. Silloinkin elämässäsi muutos oli ilmeinen ja vanhat asiat tekivät tilaa uusille. Eläkkeelle siirtyminen on samankaltainen muutosprosessi.
 
Tässä muutosprosessissa olevia ihmisiä varten kehitin oman valmennusohjelman.
 
Jos haluat toteuttaa tämän valmennuksen itsenäisesti ilman lähitapaamisia, olen koonnut valmennuksen materiaalit ja hyvinvointiäänitteet omaksi kokonaisuudekseen verkkokauppaan.
 
Kuitenkin suosittelen sinulle lämpimästi ryhmämuotoista valmennusta, jossa saat mahdollisuuden kohdata ja vaihtaa ajatuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
 
Tämä ohjattu valmennus kestää noin neljä kuukautta ja siinä vuorottelevat lähipäivät, jolloin olen avaamassa valmennuksen teemoja sinulle henkilökohtaisesti ja itsenäinen omia voimavaroja lisäävä mielen huollon harjoittelu. Itsenäinen opiskelu valmennuksessa tapahtuu hyvinvointiäänitteitä kuuntelemalla ja erilaisia mielikuva- ja pohdintatehtäviä tekemällä.
 
Parhaisiin tuloksiin valmennuksessa päästään, kun sitoudut itsenäiseen opiskeluun ja osallistut lähipäivien ryhmävalmennukseen ohjelman mukaisesti.
 
Valmennukseen sisältyy:
  • kolme ohjattua yhteistapaamista
  • 6-8 eri valmennusäänitettä
  • lukuisia mielikuva- ja pohdintatehtäviä
  • itsenäisen työskentelyn ohjaaminen
  • perusrentoutuksen opettelu
Ihanteellinen ryhmäkoko valmennukselle on 5-10 valmennettavaa. Ilmoittautumiset seuraavaan syyskuussa 2014 alkavaan ryhmään ovat käynnissä.
 
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu yhteydenottolomakkeella