Masennuksesta ja ahdistuksesta voi toipua

Masennus ja ahdistus rinnastetaan usein toisiinsa, niillä on kuitenkin selkeä eroavaisuus. Masennus syntyy ulkopuolelta tulevasta paineesta toimia omien arvojen vastaisesti. Masennus on pakokeino ja tapa vältellä arvoristiriidan tuomaa kiukkua.
 
Ahdistus taas on pelkoa tulevaisuudesta tai siitä, että jotain pahaa tulee tapahtumaan, esimerkiksi kuolemanpelko. Ahdistus on yksi masennuksen oireista, mutta ahdistusta voi esiintyä myös ilman masennusta.
 
Muita masennuksen oireita ovat mm. saamattomuuden tunne, unettomuus ja itsensä tarpeettomaksi kokeminen. Tämä on itseään toteuttava ja toistava kehä, kun tunnet itsesi tarpeettomaksi, saamattomuuden tunne lisääntyy, unettomuus lisääntyy ja tunnet itsesi yhä tarpeettomammaksi.


Elä omien arvojesi mukaisesti

Jotta masennuksesta voi parantua, tästä tuhoisasta kehästä täytyy löytää ulospääsytie. Olen rakentanut itsehoito-ohjelman, joka auttaa masentuneen irti kehästä ja näyttää tavan organisoida oma elämä uudelleen ja antaa eväät rakentaa omiin arvoihin nojaava tapa elää. Menetelmä sopii myös erinomaisesti masennuksen lääkehoidon tueksi.